Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH NAMLEE INTERNATIONAL

---------------------------

Số 016/NL-2021

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Hải Dương , ngày 23 tháng 06 năm 2021

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Hải Dương

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY TNHH NAMLEE INTERNATIONAL

Mã số thuế: 0800454443

Địa chỉ: LÔ CN 06, CỤM CN LONG XUYÊN, PHƯỜNG LONG XUYÊN, THỊ XÃ KINH MÔN, TỈNH HẢI DƯƠNG, Phường Long Xuyên, Thị xã Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương

Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY TNHH NAMLEE INTERNATIONAL

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Lô CN06, CCN Long Xuyên, Phường Long Xuyên, Thị xã Kinh Môn, Hải Dương., Phường Long Xuyên, Thị xã Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203560971    Fax:

Email: happyphuc.namlee@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Nguyễn Diệu Thùy Liên

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 046174000156   ngày cấp: 04/11/2019   nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư

Điện thoại cố định: 0936161956   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: HÀ VIỆT ĐOÀN

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 015087008221   ngày cấp: 04/11/2019   nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư

Trình độ chuyên môn: Khác

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 24  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Bộ quần áo phẫu thuật200000
2Săng mổ200000
3Mũ phẫu thuật500000
4Bao giày phòng sạch (Bao giày phẫu thuật)500000
5Tấm lót thấm vô trùng500000
6Tấm trải vô trùng500000
7Áo phẫu thuật500000
8Áo choàng phẫu thuật200000
9Áo choàng bảo hộ200000
10Bộ khăn mổ phẫu thuật500000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)