Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ALPHACHEM

---------------------------

Số 2021/PTNSX

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 04 tháng 07 năm 2021

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ALPHACHEM

Mã số thuế: 0311555702

Địa chỉ: Số 4, Đường số 2, KTĐC Sông Phú Định, Phường 16, Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh, Phường 16, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh

Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ALPHACHEM

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Số 4, Đường số 2, KTĐC Sông Phú Định, Quận 12, Tp, Hồ Chí Minh, Phường 16, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 6270 4066    Fax:

Email: nvnghiadhtv@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Nguyễn Văn Nghĩa

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 334216865   ngày cấp: 25/02/2016   nơi cấp: CA tỉnh Trà Vinh

Điện thoại cố định: 0907359229   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Lâm Trường Giang

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 334177394   ngày cấp: 12/09/2017   nơi cấp: Tỉnh Trà Vinh

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 71  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Môi trường bảo quản và vận chuyển mẫu20000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)