Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN GMC

---------------------------

Số 02/CBCX-GMC

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Nghệ An , ngày 05 tháng 07 năm 2021

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Nghệ An

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN GMC

Mã số thuế: 2901838753

Địa chỉ: Lô số 1, Cụm công nghiệp Hưng Lộc, Xã Hưng Lộc, Vinh, Tỉnh Nghệ An

Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN GMC

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Lô số 1, Cụm công nghiệp Hưng Lộc, Xã Hưng Lộc, Vinh, Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0988726654    Fax:

Email: daudauhaydoi2112@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: PHAN THÀNH TRUNG

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 013645724   ngày cấp: 20/06/2013   nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội

Điện thoại cố định: 0988726654   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: TRẦN VĂN HIỆP

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 037083000096   ngày cấp: 19/04/2021   nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 29  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Khẩu trang y tế10000000
2Bộ quần áo bảo hộ; bộ quần áo phòng, chống dịch6000000
3Ủng bảo hộ12000000
4Mũ trùm chống dịch6000000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)