Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN CÔNG NGHỆ BỀN VỮNG

---------------------------

Số 02/CNBV

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hà Nội , ngày 10 tháng 07 năm 2021

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Hà Nội

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN CÔNG NGHỆ BỀN VỮNG

Mã số thuế: 0109328198

Địa chỉ: Tầng 16 Daeha Business Center 360 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Trần Anh Tú

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 001073015534   ngày cấp: 10/10/2017   nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Điện thoại cố định: 02432673668   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: Nguyễn Việt Phương

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 001094008548   ngày cấp: 04/05/2016   nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Trình độ chuyên môn: Công nghệ thông tin

(2) Họ và tên: Nguyễn Minh Tùng

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 001087000427   ngày cấp: 23/07/2018   nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Trang thiết bị y tế không xâm nhập
2Trang thiết bị y tế điều trị chủ động
3Trang thiết bị y tế chẩn đoán chủ động
4Trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D
5Sinh phẩm chẩn đoán in vitro
6Sinh phẩm y tế
7Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro
8Máy phân tích điện giải tự động
9Máy xét nghiệm phân tích khí máu điện giải
10Máy định danh nhóm máu

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Hà Nội nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)