Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH TM DƯỢC PHẨM VI BẢO NGỌC

---------------------------

Số 01-VBN

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Đà Nẵng , ngày 15 tháng 07 năm 2021

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Đà Nẵng

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH TM DƯỢC PHẨM VI BẢO NGỌC

Mã số thuế: 0400712971

Địa chỉ: 48 Hồ Huân Nghiệp, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Doãn Bá Vịnh

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 205229884   ngày cấp: 29/03/2012   nơi cấp: CA Tỉnh Quảng Nam

Điện thoại cố định: 0913134007   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: HỒ THỊ XUÂN ĐÀO

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 201637308   ngày cấp: 01/12/2011   nơi cấp: CA TP ĐÀ NẴNG

Trình độ chuyên môn: Kế toán - Kiểm toán

(2) Họ và tên: LÊ NHẬT LÂM

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 201695006   ngày cấp: 21/01/2020   nơi cấp: CA TP ĐÀ NẴNG

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

(3) Họ và tên: PHẠM THỊ NGỌC HIỀN

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 201706925   ngày cấp: 17/11/2012   nơi cấp: CA TP ĐÀ NẴNG

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ cao đẳng

(4) Họ và tên: DOÃN BÁ VỊNH

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 205229884   ngày cấp: 29/03/2012   nơi cấp: CA TỈNH QUẢNG NAM

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ trung cấp

(5) Họ và tên: LÊ THANH Ý NHI

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 201745015   ngày cấp: 20/06/2013   nơi cấp: CA TP ĐÀ NẴNG

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ cao đẳng

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1XÉT NGHIỆM NHANH PHÁT HIỆN KHÁNG NGUYÊN COVID-19

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Đà Nẵng nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)