Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU BẢO TIẾN

---------------------------

Số 01/CBSX-BT

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Bắc Ninh , ngày 21 tháng 07 năm 2021

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Bắc Ninh

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU BẢO TIẾN

Mã số thuế: 2301138950

Địa chỉ: Số 287 đường Bình Than, Thị trấn Gia Bình, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh

Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU BẢO TIẾN

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Thôn Định Mỗ, Xã Xuân Lai, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 0349696779    Fax:

Email: baotien.cb@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: NGUYỄN ĐÌNH TIẾN

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 125593364   ngày cấp: 25/11/2016   nơi cấp: Công an tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại cố định: 0349696779   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: PHÙNG NGỌC SƠN

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 017173105   ngày cấp: 07/04/2010   nơi cấp: CA TP Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 25  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Khẩu trang y tế10000000
2Bộ đồ bảo hộ, đồ phòng dịch5000000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)