Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH DP MINH TRÍ

---------------------------

Số 01/CBSX-MT

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Quảng Ngãi , ngày 26 tháng 07 năm 2021

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Quảng Ngãi

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY TNHH DP MINH TRÍ

Mã số thuế: 4300841561

Địa chỉ: Lô 18, đường số 3 Khu Ngọc Bảo Viên, Phường Chánh Lộ, Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

Tên cơ sở sản xuất: Nhà Máy khẩu trang y tế Minh Trí

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Lô 39 Triệu Quang Phục, Phường Nghĩa Lộ, Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại: 0347294083    Fax:

Email: hosominhtri@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Trịnh Văn Vũ

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 385189537   ngày cấp: 12/02/2008   nơi cấp: Công an tỉnh Bạc Liêu

Điện thoại cố định: 0347294083   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Ngô Minh Ngọc

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 187342734   ngày cấp: 11/01/2018   nơi cấp: CA tỉnh Nghệ An

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 26  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Khẩu trang y tế20000000
2Khẩu trang y tế kháng khuẩn 30000000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)