Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH AFP PHARMA

---------------------------

Số 48/21/CV-AFP

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Đồng Nai , ngày 29 tháng 07 năm 2021

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Đồng Nai

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH AFP PHARMA

Mã số thuế: 0313560874

Địa chỉ: SỐ 77/35/7, HẺM 77/35, ĐƯỜNG ĐỒNG KHỞI, KHU PHỐ 3, Phường Tam Hòa, Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , Phường Tam Hòa, Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: TRẦN THỊ NGỌC ÁNH

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 168597400   ngày cấp: 13/06/2015   nơi cấp: HÀ NAM

Điện thoại cố định: 0867409960   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: TỪ LÊ TRUNG

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 271904106   ngày cấp: 02/08/2018   nơi cấp: ĐỒNG NAI

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1VẬT TƯ Y TẾ : KHẨU TRANG CÁC LOẠI
2HÓA CHẤT , THUỐC THỬ, CHẤT HIỆU CHUẨN IN VITRO : NƯỚC RỬA TAY, DUNG DỊCH SÁT KHUẨN
3CÁC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CÁC LOẠI B,C,D KHÁC

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Đồng Nai nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)