Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QCM VIỆT NAM

---------------------------

Số 01:2021/CBSX-QCM

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hà Nội , ngày 30 tháng 07 năm 2021

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Hà Nội

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QCM VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106814753

Địa chỉ: Thôn Tiền, Xã Dục Tú, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QCM VIỆT NAM

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Kho thiết bị, Đào Cam Mộc, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 02439610115    Fax:

Email: congngheqcmvn@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: TẠ THỊ LAN

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 012325419   ngày cấp: 20/07/2013   nơi cấp: Công an TP. Hà Nội

Điện thoại cố định: 02439610115   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Đỗ Đức Hồng

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 001084019057   ngày cấp: 20/10/2016   nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL và DLQG về dân cư

Trình độ chuyên môn: Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 25  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Máy oxy dòng cao10000
2Bơm tiêm điện, bơm truyền dịch10000
3Máy chuyển đổi tín hiệu HL710000
4Thiết bị khám chữa bệnh từ xa10000
5Máy theo dõi bệnh nhân từ xa10000
6Máy tạo oxy từ khí trời và phụ kiện10000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)