Hồ sơ đã công bố

CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƯỢC PHẨM BIMEX TẠI BẮC NINH

---------------------------

Số 03/2021/CBSX-BIMEX

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Bắc Ninh , ngày 01 tháng 08 năm 2021

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Bắc Ninh

1. Tên cơ sở công bố: CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƯỢC PHẨM BIMEX TẠI BẮC NINH

Mã số thuế: 0900917737-001

Địa chỉ: Khu phố Cao Lâm, Phường Đình Bảng, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

Tên cơ sở sản xuất: CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỄM HỮU HẠN DƯỢC PHẨM BIMEX TẠI BẮC NINH

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Khu phố Cao Lâm, Phường Đình Bảng, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 0949876888    Fax:

Email: bimexbacninh@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Vũ Thị Lan

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 024183000096   ngày cấp: 16/10/2014   nơi cấp: Cục ĐKQL Cư trú về dân cư

Điện thoại cố định: 0949876888   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

(1) Họ và tên: Nguyễn Văn Sáng

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 001089024232   ngày cấp: 28/11/2018   nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội về dân cư

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 47  tháng.

(2) Họ và tên: Lê Khánh Thịnh

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 050415174   ngày cấp: 05/11/2018   nơi cấp: Công An Quảng Ninh

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 24  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Nước muối sinh lý100000
2Dung dịch xịt họng100000
3Dung dịch xịt họng miệng100000
4Nước súc họng100000
5Nước súc miệng họng100000
6Dung dịch xoa bóp ngoài da100000
7Cồn y tế100000
8Dung dịch xịt miệng100000
9Dung dịch xịt mũi100000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)