Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN GĂNG TAY HTC

---------------------------

Số HTC.01.08/BD.2021

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Bình Dương , ngày 02 tháng 08 năm 2021

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở y tế Bình Dương

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY CỔ PHẦN GĂNG TAY HTC

Mã số thuế: 0312897473

Địa chỉ: Lô E3 (Khu B4) Khu Công Nghiệp Rạch Bắp, Xã An Tây, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN GĂNG TAY HTC

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Lô E3 (Khu B4), Khu công nghiệp Rạch Bắp, xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, Xã An Tây, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0984225630    Fax:

Email: htcgloves@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: TRAN THI TRA

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 281188832   ngày cấp: 17/06/2014   nơi cấp: Công an Bình Dương

Điện thoại cố định: 0909854097   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Lê Đình Huy

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 281188126   ngày cấp: 15/05/2014   nơi cấp: Công An Bình Dương

Trình độ chuyên môn: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 84  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Bộ trang phục phòng, chống dịch cấp độ 31000000
2Găng tay nitrile y tế không bột chưa tiệt trùng500000000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)