Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY ĐỨC ANH

---------------------------

Số 01:2021/CBSX/DA

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Nam Định , ngày 04 tháng 08 năm 2021

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Nam Định

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY ĐỨC ANH

Mã số thuế: 0600802527

Địa chỉ: Xóm Tây Đại Đê, Xã Đại An, Huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định

Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY ĐỨC ANH

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Xóm Tây Đại Đê, Xã Đại An, Huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0916538436    Fax:

Email: detmayducanh2020@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Trần Thị Thu Hiền

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 162061308   ngày cấp: 14/10/2010   nơi cấp: Công an tỉnh Nam Định

Điện thoại cố định: 0916538436   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Bùi Hữu Hùng

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 036086006148   ngày cấp: 17/10/2017   nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Trình độ chuyên môn: Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 28  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Khẩu trang y tế150000000
2Bộ quần áo phòng, chống dịch3500000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)