Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THANH PHƯƠNG NEW

---------------------------

Số 02/2021/CBMB-TPN

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Yên Bái , ngày 06 tháng 08 năm 2021

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Yên Bái

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THANH PHƯƠNG NEW

Mã số thuế: 5200909095

Địa chỉ: Thôn Lương Thịnh 1, Xã Tân Thịnh, Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

Tên cơ sở sản xuất:

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Thôn Lương Thịnh 1, Xã Tân Thịnh, Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

Điện thoại: 02163.855.566    Fax:

Email: Thanhphuongnew.yb@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Bùi Thị Phượng

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 060562086   ngày cấp: 06/06/2019   nơi cấp: Công an Tỉnh Yên Bái

Điện thoại cố định: 02163.855.566   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Khẩu trang Y tế N95 ROSE 100000000
2Khẩu trang Y tế N95 ROSE – TP01100000000
3Khẩu trang Y tế N95 ROSE – TP02100000000
4Khẩu trang Y tế N95 VNPRO100000000
5Khẩu trang kháng khuẩn, kháng giọt bắn100000000
6Khẩu trang Y tế100000000
7Khẩu trang Y tế KF94100000000
8Khẩu trang Y tế KF94 Rose100000000
9Khẩu trang Y tế 4D100000000
10Khẩu trang Y tế 4D Rose100000000
11Khẩu trang Y tế 5D100000000
12Khẩu trang Y tế 5D Rose100000000
13Khẩu trang y tế Juliet Rose Kid100000000
14Khẩu trang 4 lớp kháng giọt bắn, kháng khuẩn White Rose100000000
15Khẩu trang 4 lớp kháng giọt bắn, kháng khuẩn E-U Blue Rose100000000
16Khẩu trang 3 lớp kháng giọt bắn, kháng khuẩn Brown Rose100000000
17Khẩu trang 3 lớp kháng giọt bắn, kháng khuẩn E-U Queen Rose100000000
18Khẩu trang Y tế 4 lớp Juliet Rose100000000
19Khẩu trang Y tế 4 lớp E-U Rose100000000
20Khẩu trang Y tế 3 lớp Purple Rose100000000
21Khẩu trang Y tế 3 lớp E-U Red Rose100000000
22Khẩu trang 4 lớp khử mùi, lọc bụi E-U Keira Rose100000000
23Khẩu trang 4 lớp khử mùi, lọc bụi Yellow Rose100000000
24Khẩu trang y tế Nebusal100000000
25Khẩu trang Y tế 5D Rose Kid100000000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

  Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn.
   Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


    Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

    1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

    2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

    3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

    Người đại diện hợp pháp của cơ sở

    Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)