Hồ sơ đã công bố

NHÀ THUỐC TRUNG TÂM CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẮC NINH

---------------------------

Số 680-BDN

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Bắc Ninh , ngày 12 tháng 08 năm 2021

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Bắc Ninh

1. Tên cơ sở: NHÀ THUỐC TRUNG TÂM CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẮC NINH

Mã số thuế: 2300426561

Địa chỉ: 21 Nguyễn Văn Cừ, Phường Ninh Xá, Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Thân Thị Hằng

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 125189774   ngày cấp: 02/06/0216   nơi cấp: Bắc Ninh

Điện thoại cố định: 0914346515   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: Vũ Thị Thu Hiền

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 125086847   ngày cấp: 07/03/2018   nơi cấp: Bắc Ninh

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ trung cấp

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Mua bán trang thiết bị y tế loại B,C,D

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Bắc Ninh nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)