Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MEDPHARM

---------------------------

Số 12/Med-Moh/21

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 12 tháng 08 năm 2021

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

1. Tên cơ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MEDPHARM

Mã số thuế: 0316306604

Địa chỉ: 343/54 Tô Hiến Thành, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng giao dịch(nếu có): Công Ty Cổ Phần Dược Medpharm - 343/54 Tô Hiến Thành, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hồng

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 024779778   ngày cấp: 04/09/2007   nơi cấp: Công An Tp HCM

Điện thoại cố định: 0908575674   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: Phan Thị Thanh Minh

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 025413802   ngày cấp: 20/09/2014   nơi cấp: Công An Tp Hồ Chí Minh

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Gel nhũ tương dùng ngoài FisiOzone, Phim X Quang, Bông, gạc và máy móc thiết bị ....

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế TP Hồ Chí Minh nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)