Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ

---------------------------

Số DNH 09/2021

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Nam Định , ngày 30 tháng 08 năm 2021

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Nam Định

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ

Mã số thuế: 0600206147

Địa chỉ: 415 đường Hàn Thuyên, Phường Vị Xuyên, Nam Định, Tỉnh Nam Định

Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ

Địa chỉ cơ sở sản xuất: 415 đường Hàn Thuyên, Phường Vị Xuyên, Nam Định, Tỉnh Nam Định

Điện thoại: 02283649408    Fax: 02283644650

Email: quepn@namhapharma.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Nguyễn Thanh Dương

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 161720944   ngày cấp: 07/06/2013   nơi cấp: Công an tỉnh Nam Định

Điện thoại cố định: 02283649408   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Phùng Đức Hân

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 181989615   ngày cấp: 22/02/2017   nơi cấp: Công an thành phố Nam Định

Trình độ chuyên môn:

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 30  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Gói pha súc miệng, súc họng Nano BAG+1000000
2Bộ pha nước súc miệng, súc họng Nano BAG+10000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)