Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC TINH KHIẾT ỐC ĐẢO XANH

---------------------------

Số 01:2021/CBSX-JOVITA

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Đồng Nai , ngày 08 tháng 09 năm 2021

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Đồng Nai

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC TINH KHIẾT ỐC ĐẢO XANH

Mã số thuế: 3603467463

Địa chỉ: Lô 101/2-1, đường 3B, KCN Long Bình (Amata), Phường Long Bình, Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Tên cơ sở sản xuất: Công ty Cổ phần Nước tinh khiết Ốc Đảo Xanh

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Lô 101/2-1 đường 3B, KCN Long Bình (Amata), Phường Long Bình, Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 02873030248    Fax:

Email: nguyenanhtuank13a2@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Nguyễn Hải Hà

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 001082035727   ngày cấp: 29/06/2020   nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH

Điện thoại cố định: 02873030248   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Nguyễn Trần Thế Duy

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 086081004100   ngày cấp: 10/05/2021   nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC và TTXH

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 24  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1nước muối sinh lý50000000
2nước súc miệng50000000
3dung dịch vệ sinh tai - mũi - họng50000000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)