Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG SAI GÒN TÂM PHÚC

---------------------------

Số 01/2021/SGTP

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Lâm Đồng , ngày 12 tháng 09 năm 2021

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Lâm Đồng

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG SAI GÒN TÂM PHÚC

Mã số thuế: 5801468617

Địa chỉ: Số 9 Phan Đình Phùng, phường 1, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Phường 1, Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: LÊ THỊ KIỀU SƯƠNG

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 250820854   ngày cấp: 26/02/2011   nơi cấp: Công an Lâm Đồng

Điện thoại cố định: 0817070568   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: NGUYỄN THỊ HOA

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 250851150   ngày cấp: 07/04/2008   nơi cấp: Công an Lâm Đồng

Trình độ chuyên môn: Bác sỹ

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Máy tạo oxy
2Máy đo nồng độ oxy bão hòa trong máu
3Các loại test xét nghiệm Covid-19
4Thiết bị vật tư y tế tiêu hao loại B, C, D theo quy định của pháp luật
5Phụ kiện trang thiết bị y tế loại B, C, D theo quy định của pháp luật
6Các vật tư y tế loại B, C, D theo quy định của pháp luật

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Lâm Đồng nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)