Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ QUẢNG BÌNH

---------------------------

Số 58

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Quảng Bình , ngày 14 tháng 09 năm 2021

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Quảng Bình

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ QUẢNG BÌNH

Mã số thuế: 3100477553

Địa chỉ: 78 Hữu Nghị, Phường Nam Lý, Thành Phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Nguyễn Xuân Hùng

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 044062001019   ngày cấp: 23/11/2018   nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Điện thoại cố định: 0948863838   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: Nguyễn Thị Dị

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 044175001338   ngày cấp: 13/02/2018   nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL và DLQG

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ trung cấp

(2) Họ và tên: Nguyễn Kiến Quốc

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 194430780   ngày cấp: 15/03/2007   nơi cấp: CA Quảng Bình

Trình độ chuyên môn: Y sỹ

(3) Họ và tên: Trần Thị Hồng Khiêm

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 191018340   ngày cấp: 18/04/2012   nơi cấp: CA Quảng Bình

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Khay thử xét nghiệm kháng nguyên virut SẢ-CoV-2 trong mẫu dịch tỵ hầu

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Quảng Bình nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)