Hồ sơ đã công bố

NHÀ THUỐC THUẬN THẢO 9 - THUỘC CTY TNHH DƯỢC PHẨM THUẬN THẢO

---------------------------

Số 15/VB.NTThuanThao9

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Thừa Thiên Huế , ngày 15 tháng 09 năm 2021

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Thừa Thiên Huế

1. Tên cơ sở: NHÀ THUỐC THUẬN THẢO 9 - THUỘC CTY TNHH DƯỢC PHẨM THUẬN THẢO

Mã số thuế: 3300375213-00006

Địa chỉ: 78 Ngô Quyền, Phường Vĩnh Ninh, Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , Phường Vĩnh Ninh, Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Võ Thị Thanh Hà

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 191332500   ngày cấp: 17/04/2009   nơi cấp: CA tỉnh TT Huế

Điện thoại cố định: 0914066106   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: Nguyễn Thị Kiều Nguyên

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 046195001078   ngày cấp: 22/04/2021   nơi cấp: Cục CS QLHC và TTXH

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ cao đẳng

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1TEST NHANH COVID

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Thừa Thiên Huế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)