Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Y TẾ VINH HIỂN ĐẠT

---------------------------

Số 03-VHD/2021

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 25 tháng 10 năm 2021

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Y TẾ VINH HIỂN ĐẠT

Mã số thuế: 0315813432

Địa chỉ: 38/97C Lãnh Binh Thăng, Phường 13, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Lâm Đại Hào

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 079064008920   ngày cấp: 14/01/2019   nơi cấp: cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Điện thoại cố định: 0903626365   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: Đinh Thanh Vũ

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 301397459   ngày cấp: 15/12/2021   nơi cấp: Long An

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Máy tách chiết Acid nucleic
2Hóa chất tách chiết Acid nucleic
3Các vật tư y tế thuộc B,C,D khác theo quy định
4Các trang thiết bị y tế khác thuộc B,C,D khác theo quy định

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế TP Hồ Chí Minh nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)