Hồ sơ đã công bố

NHÀ THUỐC TÂY KHẢI HOÀN

---------------------------

Số 01

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Vĩnh Long , ngày 26 tháng 10 năm 2021

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Vĩnh Long

1. Tên cơ sở: NHÀ THUỐC TÂY KHẢI HOÀN

Mã số thuế: 1500169373

Địa chỉ: Số 79, Đường 1/5, Phường 1, Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Nguyễn Văn Phúc

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 045052000091   ngày cấp: 05/10/2018   nơi cấp: Cục cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia

Điện thoại cố định: 02703822989   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: Nguyễn Thanh Tuyền

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 331577776   ngày cấp: 29/04/2004   nơi cấp: CA VĨNH LONG

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ trung cấp

(2) Họ và tên: Nguyễn Văn Phúc

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 045052000091   ngày cấp: 05/10/2018   nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQLCT&DLQG

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Sinh phẩm chẩn đoán in vitro xét nghiệm kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 trong mẫu tỵ hầu: Humasis COVID-19 Ag Test

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Vĩnh Long nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)