Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH KHÍ CÔNG NGHIỆP MESSER HẢI PHÒNG - CHI NHÁNH DUNG QUẤT

---------------------------

Số 01/MDQ-SXYT

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Quảng Ngãi , ngày 27 tháng 10 năm 2021

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Quảng Ngãi

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY TNHH KHÍ CÔNG NGHIỆP MESSER HẢI PHÒNG - CHI NHÁNH DUNG QUẤT

Mã số thuế: 0200134811-002

Địa chỉ: Thôn Tân Hy - Xã Bình Đông - Huyện Bình Sơn - Tỉnh Quảng Ngãi, Xã Bình Đông, Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi

Tên cơ sở sản xuất: Công ty TNHH Khí Công nghiệp Messer Hải Phòng - Chi nhánh Dung Quất

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Thôn Tân Hy - Xã Bình Đông - Huyện Bình Sơn - Tỉnh Quảng Ngãi, Xã Bình Đông, Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại: 02553622668    Fax:

Email: nguyendep@messer.com.vn    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Nguyễn Thị Việt Thùy

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 013221653   ngày cấp: 22/09/2009   nơi cấp: Công An Hải Phòng

Điện thoại cố định: 02553622668   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Nguyễn Tấn Nguyên

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 215076123   ngày cấp: 22/02/2020   nơi cấp: Công an Bình Định

Trình độ chuyên môn: Công nghệ kỹ thuật

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 48  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Oxy Y tế 18000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)