Hồ sơ đã công bố

NHÀ THUỐC HỮU NGHĨA

---------------------------

Số 01/VBCB-NTHN

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Trà Vinh , ngày 17 tháng 11 năm 2021

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Trà Vinh

1. Tên cơ sở: NHÀ THUỐC HỮU NGHĨA

Mã số thuế: 2100353271

Địa chỉ: SỐ 129 - ĐƯỜNG PHAN ĐÌNH PHÙNG - KHÓM 1 - PHƯỜNG 6 - THÀNH PHỐ TRÀ VINH - TỈNH TRÀ VINH, Phường 6, Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: CAO THỊ TUYẾT VÂN

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 084168012717   ngày cấp: 10/05/2021   nơi cấp: CỤC CẢNH SÁT QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH VỀ TRẬT TỰ XÃ HỘI

Điện thoại cố định: 0946161163   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: CAO THỊ TUYẾT VÂN

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 08416812717   ngày cấp: 10/05/2021   nơi cấp: CỤC CẢNH SÁT QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH VỀ TTXH

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1MÁY ĐO HUYẾT ÁP - ĐIỆN TỬ
2MÁY ĐO ĐƯỜNG HUYẾT CÁ NHÂN, TEST THỬ ĐƯỜNG HUYẾT
3MÁY XÔNG KHÍ DUNG - CÁ NHÂN
4NHIỆT KẾ ĐO CƠ THỂ CÁC LOẠI
5KHẨU TRANG Y TẾ
6SINH PHẨM CHẨN ĐOÁN IN VITRO XÉT GHIỆM KHÁNG NGUYÊN VIRUT SARS-COV-2 TRONG MẪU TỴ HẦU - COVID-19 AG TEST
7THIẾT BỊ ĐO NỒNG ĐỘ OXY SPO2
8VỚ Y KHOA
9BĂNG KEO DÁN CÁC LOẠI
10DÂY TRUYỀN DỊCH, DÂY TRUYỀN MÁU
11KIM LUỒN
12BƠM TIÊM
13DỤNG CỤ PHÒNG HỘ CÁ NHÂN
14CÁC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ LOẠI B, C, D KHÁC

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Trà Vinh nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)