Hồ sơ đã công bố

NHÀ THUỐC MINH NHƯ

---------------------------

Số 1

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Thừa Thiên Huế , ngày 06 tháng 12 năm 2021

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Thừa Thiên Huế

1. Tên cơ sở: NHÀ THUỐC MINH NHƯ

Mã số thuế: 8190440850

Địa chỉ: 48 An Dương Vương, phường An Cựu, Thành phố Huế, Phường An Cựu, Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Hồ Thị Hoài Phương

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 191637248   ngày cấp: 10/05/2016   nơi cấp: CA Thừa Thiên Huế

Điện thoại cố định: 0845815815   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: Hồ Thị Hoài Phương

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 191637248   ngày cấp: 10/05/2016   nơi cấp: CA thừa thiên Huế

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

(2) Họ và tên: Trần Thị Như

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 191595159   ngày cấp: 13/10/2018   nơi cấp: CA thừa thiên Huế

Trình độ chuyên môn: Dược tá

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1các loại test nhanh covid 19

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Thừa Thiên Huế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)