Hồ sơ đã công bố

NHÀ THUỐC NA UY

---------------------------

Số 1

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Thừa Thiên Huế , ngày 07 tháng 12 năm 2021

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Thừa Thiên Huế

1. Tên cơ sở: NHÀ THUỐC NA UY

Mã số thuế: 3300880826

Địa chỉ: số 93 Lý Nam Đế, Phường Hương Long, Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Huế

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 191159405   ngày cấp: 06/10/2018   nơi cấp: Công An Thừa Thiên Huế

Điện thoại cố định: 0914114249   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Huế

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 191159405   ngày cấp: 06/10/2018   nơi cấp: Công An Thừa Thiên Huế

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

(2) Họ và tên: Đỗ Thị Phương Thủy

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 191687558   ngày cấp: 23/10/2020   nơi cấp: Công An Thừa Thiên Huế

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ cao đẳng

(3) Họ và tên: Trần Thị Thu Hà

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 192166315   ngày cấp: 06/06/2019   nơi cấp: Công An Thừa Thiên Huế

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ cao đẳng

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Test nhanh COVID 19

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Thừa Thiên Huế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)