Hồ sơ đã công bố

BỆNH VIỆN ĐA KHOA XANH PÔN

---------------------------

Số 6490/BVĐKXP-DUOC

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hà Nội , ngày 16 tháng 12 năm 2021

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Hà Nội

1. Tên cơ sở: BỆNH VIỆN ĐA KHOA XANH PÔN

Mã số thuế: 0100109931-030

Địa chỉ: 12 Chu văn an, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: nguyễn đức long

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: C5295555   ngày cấp: 24/05/2018   nơi cấp: Cục QLXNC

Điện thoại cố định: 0438233075   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: NGUYỄN THỊ DỪA

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 013108852   ngày cấp: 04/10/2008   nơi cấp: CA Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Màng lọc dùng chạy thận nhân tạo Elisio 15M
2Ngán miệng có dây choàng người lớn
3Nociceptol gel 40ml
4Floseal Hemostatic Matrix 5ml/ kit ( keo cầm máu )
5Bộ dẫn lưu thận qua da ít chi tiết số các cỡ

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Hà Nội nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)