Hồ sơ đã công bố

NHÀ THUỐC NGỌC TÚ

---------------------------

Số 01/2021/NTNT

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Lâm Đồng , ngày 20 tháng 12 năm 2021

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Lâm Đồng

1. Tên cơ sở: NHÀ THUỐC NGỌC TÚ

Mã số thuế: 8035369240

Địa chỉ: 57 Phù đổng thiên vương, phường 8, thành phố Đà Lạt, Phường 8, Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Phan Đình Lộc

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 250629305   ngày cấp: 20/10/1985   nơi cấp: CA Lâm Đồng

Điện thoại cố định: 0982533737   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: Phan Đình Lộc

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 250629305   ngày cấp: 20/10/2017   nơi cấp: CA Lâm Đồng

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Test nhanh Covid
2Máy đo đường huyết
3Máy đo huyết áp
4Nhiệt kế điện tử
5Túi chườm điện
6Test đo đường huyết
7Trang thiết bị được công bố BCD

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Lâm Đồng nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)