Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH HABCO

---------------------------

Số 01/CBSX-HABCO

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Bắc Ninh , ngày 22 tháng 12 năm 2021

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Bắc Ninh

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY TNHH HABCO

Mã số thuế: 2301139538

Địa chỉ: 23 Lê Đình Tấn, Phường Vũ Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam, Phường Vũ Ninh, Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY TNHH HABCO

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Thôn Từ Ái, Xã Song Giang, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 0969756756    Fax:

Email: trangnt@airseaglobalgroup.com.vn    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: NGUYỄN BÁ HOÀNG

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 125124963   ngày cấp: 19/08/2019   nơi cấp: Công an tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại cố định: 0395646841   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: NGUYỄN VĂN SINH

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 027083005379   ngày cấp: 27/04/2021   nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 28  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Khẩu trang y tế10000000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)