Hồ sơ đã công bố

QUẦY THUỐC HƯNG THÀNH

---------------------------

Số 01

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Thừa Thiên Huế , ngày 23 tháng 12 năm 2021

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Thừa Thiên Huế

1. Tên cơ sở: QUẦY THUỐC HƯNG THÀNH

Mã số thuế: 3300993530

Địa chỉ: Thôn Điền Lợi, Xã Bình Điền, Thị xã Hương Trà, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , Xã Bình Điền, Thị xã Hương Trà, Tỉnh Thừa Thiên Huế

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Lê Thị Ngọc Liên

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 191424704   ngày cấp: 30/08/2017   nơi cấp: Thừa Thiên Huế

Điện thoại cố định: 0906432500   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: Lê Thị Ngọc Liên

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 191424704   ngày cấp: 30/08/2017   nơi cấp: Thừa Thiên Huế

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ cao đẳng

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Test nhanh Covid

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Thừa Thiên Huế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)