Hồ sơ đã công bố

QUẦY THUỐC HÀ BÌNH - CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC CHI NHÁNH LẬP THẠCH

---------------------------

Số 01/QTHB

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Vĩnh Phúc , ngày 30 tháng 12 năm 2021

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Vĩnh Phúc

1. Tên cơ sở: QUẦY THUỐC HÀ BÌNH - CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC CHI NHÁNH LẬP THẠCH

Mã số thuế: 2500397565

Địa chỉ: Phố Tân Chiền, Thị trấn Lập Thạch, Huyện Lập Thạch, Tỉnh Vĩnh Phúc, Thị trấn Lập Thạch, Huyện Lập Thạch, Tỉnh Vĩnh Phúc

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Hà Thị Hảo

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 135805743   ngày cấp: 10/12/2012   nơi cấp: Công an tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại cố định: 0975108019   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: Hà Thị Hảo

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 135805743   ngày cấp: 10/12/2012   nơi cấp: CA tỉnh Vĩnh Phúc

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ cao đẳng

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Bộ Kit test Covid-19
2Nhiệt kế hồng ngoại
3Máy đo huyết áp
4Máy đo tiểu đường
5Máy chạy khí dung
6Máy đo nồng độ oxy trong máu

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Vĩnh Phúc nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)