Hồ sơ đã công bố

NHÀ THUỐC XUÂN CANH

---------------------------

Số 01/XC/2022

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Bắc Kạn , ngày 07 tháng 01 năm 2022

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Bắc Kạn

1. Tên cơ sở: NHÀ THUỐC XUÂN CANH

Mã số thuế: 13a8.000962

Địa chỉ: Tổ 4, Phường Nguyễn Thị Minh Khai, Thành Phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , Phường Nguyễn Thị Minh Khai, Thành Phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Hà Thị Xuân

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 019166005307   ngày cấp: 24/06/2021   nơi cấp: Cục cảnh sát hành chính về trật tự xã hội

Điện thoại cố định: 0912559875   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: Hà Thị Xuân

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 091966005307   ngày cấp: 24/06/2021   nơi cấp: Cục cảnh sát hành chính về trật tự xã hội

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Test nhanh covid
2Test nhanh HIV

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Bắc Kạn nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)