Hồ sơ đã công bố

NHÀ THUỐC HIẾU NHI

---------------------------

Số 01/VBCB-HN

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Thừa Thiên Huế , ngày 09 tháng 01 năm 2022

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Thừa Thiên Huế

1. Tên cơ sở: NHÀ THUỐC HIẾU NHI

Mã số thuế: 3300776286

Địa chỉ: 289 Nguyễn Trãi, Phường Tây Lộc, Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Đỗ Nguyễn Thanh Cần

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 191565166   ngày cấp: 30/08/2007   nơi cấp: Công an tỉnh Thừa Thiên Huế

Điện thoại cố định: 0914504603   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: Đỗ Nguyễn Thanh Cần

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 191565166   ngày cấp: 30/08/2007   nơi cấp: Công an Tỉnh Thừa Thiên Huế

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

(2) Họ và tên: Lê Thị Ý Nhi

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 046181001866   ngày cấp: 22/04/2021   nơi cấp: Cục Cảnh Sát

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ trung cấp

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Test nhanh Covid-19

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Thừa Thiên Huế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)