Hồ sơ đã công bố

NHÀ THUỐC THANH TÂM

---------------------------

Số 01/ HSCB.T-TAM

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Lâm Đồng , ngày 18 tháng 02 năm 2022

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Lâm Đồng

1. Tên cơ sở: NHÀ THUỐC THANH TÂM

Mã số thuế: 8122908361

Địa chỉ: 252 Chu Văn An, phường 2, tp Bảo Lộc, Lâm Đồng, Phường 2, Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Hoàng Thị Phượng

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 250637372   ngày cấp: 21/08/2009   nơi cấp: CA Tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại cố định: 0902737067   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: Hoàng Thị Phượng

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 250637372   ngày cấp: 21/08/2009   nơi cấp: CA tỉnh Lâm Đồng

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Bộ xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2
2Rappigen Biocredit COVID - 19Ag
3Huyết áp cơ, huyếp áp điện tử
4Máy xông khí dung
5Nhiệt kế điện tử và phụ kiện
6Các trang thiết bị, vật tư y tế loại B, C, D theo quy định

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Lâm Đồng nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)