Hồ sơ đã công bố

NHÀ THUỐC PHƯỚC NHÂN

---------------------------

Số 32D8003701

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Đà Nẵng , ngày 22 tháng 02 năm 2022

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Đà Nẵng

1. Tên cơ sở: NHÀ THUỐC PHƯỚC NHÂN

Mã số thuế: 8000643083

Địa chỉ: 11 Phan Tứ, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Phạm Văn Hoàng Phúc

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 201501532   ngày cấp: 24/06/2017   nơi cấp: Công an thành phố Đà Nẵng

Điện thoại cố định: 0932478287   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: Phạm Văn Hoàng Phúc

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 201501532   ngày cấp: 24/06/2017   nơi cấp: Công an thành phố Đà Nẵng

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

(2) Họ và tên: Phạm Hà Nhật An

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 201643554   ngày cấp: 28/08/2009   nơi cấp: Công an thành phố Đà Nẵng

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

(3) Họ và tên: Ngô Thị Tuyền

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 205948095   ngày cấp: 08/05/2012   nơi cấp: Công an tỉnh Quảng Nam

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

(4) Họ và tên: Trần Thị Kim Thanh

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 201672786   ngày cấp: 10/08/2010   nơi cấp: Công an thành phố Đà Nẵng

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Bộ Kit test nhanh kháng nguyên COVID-19
2Các loại test, kit test; Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro
3Các loại vật tư tiêu hao, trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Đà Nẵng nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)