Hồ sơ đã công bố

QUẦY THUỐC HOÀNG TRINH

---------------------------

Số 01/TBYT

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Quảng Bình , ngày 05 tháng 03 năm 2022

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Quảng Bình

1. Tên cơ sở: QUẦY THUỐC HOÀNG TRINH

Mã số thuế: 29D8000181

Địa chỉ: Chợ Cảnh Dương, Xã Cảnh Dương, Huyện Quảng Trạch, Tỉnh Quảng Bình

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Nguyễn Thị Khánh Trinh

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 194037621   ngày cấp: 29/11/2014   nơi cấp: Công an Quảng Bình

Điện thoại cố định: 0342214151   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: Nguyễn Thị Khánh Trinh

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 194037621   ngày cấp: 29/11/2014   nơi cấp: Công an Quảng Bình

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ trung cấp

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1-Hóa chất xét nghiệm, vật tư y tế tiêu hao, máy móc thiết bị, dụng cụ y tế, phương tiện phòng hộ.
2-Trang thiết bi chuẩn đoán invitro
3- Các loại test nhanh, sinh phẩm y tế

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Quảng Bình nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)