Hồ sơ đã công bố

QUẦY THUỐC SỐ 14

---------------------------

Số 01

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Sơn La , ngày 10 tháng 03 năm 2022

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Sơn La

1. Tên cơ sở: QUẦY THUỐC SỐ 14

Mã số thuế: 5500123753

Địa chỉ: Kiod số 10, Chợ Trung tâm thị trấn Sông Mã huyện Sông Mã tỉnh Sơn La, Thị trấn Sông Mã, Huyện Sông Mã, Tỉnh Sơn La

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Đỗ Thị Hằng

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 014174001099   ngày cấp: 10/04/2021   nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự

Điện thoại cố định: 0945432774   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: đỗ thị hằng

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 014174001099   ngày cấp: 10/04/2021   nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ cao đẳng

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Test nhanh xét nghiệm Covid-19

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Sơn La nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)