Hồ sơ đã công bố

NHÀ THUỐC LƯƠNG THẮNG

---------------------------

Số 2005-21/ĐKKDD-NA

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Nghệ An , ngày 10 tháng 03 năm 2022

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Nghệ An

1. Tên cơ sở: NHÀ THUỐC LƯƠNG THẮNG

Mã số thuế: 2902033705

Địa chỉ: Khối 13, phương Trung Đô, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Phường Trung Đô, Vinh, Tỉnh Nghệ An

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Cao Thị Lương

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 040182003644   ngày cấp: 13/04/2021   nơi cấp: Cục cảnh sát quản lí hành chính về TTXH

Điện thoại cố định: 0977373793   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: Cao Thị Lương

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 040182003644   ngày cấp: 13/04/2021   nơi cấp: Cục cảnh sát quản lí hành chính về TTXH

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Test nhanh kháng nguyên SARS – CoV 2
2Chỉ khâu phẫu thuật các loại
3Dây chuyền dịch các loại
4Bơm kim tiêm các loại
5Găng tay Y tế
6Nước sát khuẩn
7Test chẩn đoán thai sớm bằng nước tiểu

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Nghệ An nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)