Hồ sơ đã công bố

NHÀ THUỐC DUY NGHĨA

---------------------------

Số 01/CB-NTDN

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Thái Nguyên , ngày 11 tháng 03 năm 2022

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Thái Nguyên

1. Tên cơ sở: NHÀ THUỐC DUY NGHĨA

Mã số thuế: 4600447083

Địa chỉ: Tổ 10, Phường Mỏ Chè, Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Trần Thị Anh Đào

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 091614279   ngày cấp: 01/04/2019   nơi cấp: Công an Thái Nguyên

Điện thoại cố định: 0978528019   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: Trần Thị Anh Đào

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 091614279   ngày cấp: 01/04/2019   nơi cấp: THÁI NGUYÊN

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

(2) Họ và tên: Phạm Thị Minh Thu

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 019189003149   ngày cấp: 08/05/2021   nơi cấp: CỤC CẢNH SÁT QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH VỀ TRẬT TỰ XÃ HỘI

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ trung cấp

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Test nhanh xác định kháng nguyên SARS-COV2
2Vật tư y tế tiêu hao
3Ống nghe y tế, nhiệt kế hồng ngoại
4 hút mũi
5Các loại thiết bị y tế thuộc nhóm B,C,D khác
6Que test đường huyết , Test thử thai

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Thái Nguyên nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)