Hồ sơ đã công bố

QUẦY THUỐC CỦA CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THÀNH ĐÔ

---------------------------

Số 01/QTNTN

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Nghệ An , ngày 11 tháng 03 năm 2022

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Nghệ An

1. Tên cơ sở: QUẦY THUỐC CỦA CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THÀNH ĐÔ

Mã số thuế: 8097528980

Địa chỉ: XÓM QUANG TRUNG, XÃ LƯU SƠN, HUYỆN ĐÔ LƯƠNG, TỈNH NGHỆ AN, Xã Lưu Sơn, Huyện Đô Lương, Tỉnh Nghệ An

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: NGÔ THỊ NAM

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 186272351   ngày cấp: 20/03/2003   nơi cấp: CA TỈNH NGHỆ AN

Điện thoại cố định: 0355742575   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: ngô thị nam

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 186272351   ngày cấp: 20/03/2003   nơi cấp: CA TỈNH NGHỆ AN

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ trung cấp

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HẠNG B
2TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HẠNG C
3TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HẠNG D

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Nghệ An nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)