Hồ sơ đã công bố

QUẦY THUỐC ÁNH HỒNG

---------------------------

Số 04/CV

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Bình Phước , ngày 13 tháng 03 năm 2022

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Bình Phước

1. Tên cơ sở: QUẦY THUỐC ÁNH HỒNG

Mã số thuế: 3800129840

Địa chỉ: SN 188, ĐT 732, thôn Phú Hưng, Xã Phú Riềng, Huyện Phú Riềng, Tỉnh Bình Phước

Văn phòng giao dịch(nếu có): Quầy thuốc Ánh Hồng - SN 188, ĐT 732, thôn Phú Hưng, Xã Phú Riềng, Huyện Phú Riềng, Tỉnh Bình Phước

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Vũ Quốc Thanh

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 015048000086   ngày cấp: 05/04/2021   nơi cấp: Bình Phước

Điện thoại cố định: 0933930979   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Các loại test nhanh kháng nguyên Covid-19 được phép lưu hành

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Bình Phước nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)