Hồ sơ đã công bố

QUẦY THUỐC VĨNH PHƯỚC CỦA CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOÀNG VŨ

---------------------------

Số 1/2022

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Đắk Lắk , ngày 22 tháng 03 năm 2022

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Đăk Lăk

1. Tên cơ sở: QUẦY THUỐC VĨNH PHƯỚC CỦA CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOÀNG VŨ

Mã số thuế: 6000932204

Địa chỉ: Khối 6, Thị trấn Phước An, Huyện Krông Pắc, Tỉnh Đắk Lắk

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Nguyễn Thị Ánh Ngọc

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 240018941   ngày cấp: 05/04/1978   nơi cấp: Công An Đắk Lắk

Điện thoại cố định: 0834241020   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: Nguyễn Thị Ánh Ngọc

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 240018941   ngày cấp: 05/04/1978   nơi cấp: Công an Đắk Lắk

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ cao đẳng

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Mua, Bán tất cả các loại Trang thiết bị y tế B,C, D

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Đăk Lăk nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)