Hồ sơ đã công bố

NHÀ THUỐC THANH TRÂM

---------------------------

Số 01/NT

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Quảng Bình , ngày 25 tháng 03 năm 2022

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Quảng Bình

1. Tên cơ sở: NHÀ THUỐC THANH TRÂM

Mã số thuế: 3100982299

Địa chỉ: ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH, TDP 11, Phường Đồng Sơn, Thành Phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , Phường Đồng Sơn, Thành Phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: NGUYỄN THỊ THANH LỆ

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 194282549   ngày cấp: 22/08/2008   nơi cấp: CÔNG AN QUẢNG BÌNH

Điện thoại cố định: 0945068498   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Bộ xét nghiệm nhanh định tính kháng nguyên COVID-19
2Mua bán trang thiết bị y tế loại B, C, D

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Quảng Bình nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)