Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HẢI PHÒNG

---------------------------

Số: 01/VBCB/2022

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hải Phòng , ngày 28 tháng 03 năm 2022

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Hải Phòng

1. Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HẢI PHÒNG

Mã số thuế: 0202023842

Địa chỉ trụ sở: Tổ 10 (tại nhà ông Tạ Quốc Chi), Phường Bắc Sơn, Quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng

Địa chỉ sản xuất Tổ 10 (tại nhà ông Tạ Quốc Chi), Phường Bắc Sơn, Quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng

Điện thoại: 0904832259    Fax:

Email: ctycpvattuytehaiphong@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: HOÀNG XUÂN TRƯỜNG

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 03409000446   ngày cấp: 05/08/2016   nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Điện thoại cố định: 0904832259   Điện thoại di động:

3. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Cồn y tế 36 000
2Nước muối sinh lý 36 000
3Nước súc miệng 36 000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Cập nhật các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất theo quy định.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)