Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TRƯỜNG SINH

---------------------------

Số 01/2022/VBCB-TS

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 30 tháng 03 năm 2022

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

1. Tên cơ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TRƯỜNG SINH

Mã số thuế: 0306998184

Địa chỉ: 950E TẠ QUANG BỬU, Phường 05, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: ĐẶNG THỊ HƯNG

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 051197000067   ngày cấp: 13/03/2018   nơi cấp: CỤC CẢNH SÁT ĐĂNG KÝ QUẢN LÝ CƯ TRÚ VÀ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ

Điện thoại cố định: 0836012970   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: VŨ TRẦN PHƯƠNG TÚ

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 079195019870   ngày cấp: 10/05/2021   nơi cấp: CỤC CẢNH SÁT QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH VỀ TRẬT TỰ XÃ HỘI

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Test nhanh phát hiện kháng nguyên SARS - CoV2, Test nhanh xét nghiệm kháng thể SARS - CoV2
2Máy tạo Oxy
3Máy đo SpO2
4Đồ bảo hộ phòng chống dịch
5Khẩu trang y tế, găng tay, mặt nạ chống giọt bắn
6Các trang thiết bị loại B, C, D khác
7Vật tư tiêu hao loại B, C, D khác

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế TP Hồ Chí Minh nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)