Hồ sơ đã công bố

NHÀ THUỐC TRUNG SƠN

---------------------------

Số 01-2022/VBCB

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Cần Thơ , ngày 30 tháng 03 năm 2022

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Cần Thơ

1. Tên cơ sở: NHÀ THUỐC TRUNG SƠN

Mã số thuế: 1800134741

Địa chỉ: 86/3 Lý Tự Trọng, Phường An Cư, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Lư Thị Tùng

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 360008777   ngày cấp: 07/03/2014   nơi cấp: Công An Thành Phố Cần Thơ

Điện thoại cố định: 0827423975   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: Lư Thị Tùng

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 360008777   ngày cấp: 07/03/2014   nơi cấp: Công An TPCT

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Mua Bán Trang Thiết Bị Y Tế Loại B
2Mua Bán Trang Thiết Bị Y Tế Loại C
3Mua Bán Trang Thiết Bị Y Tế Loại D

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Cần Thơ nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)