Hồ sơ đã công bố

NHÀ THUỐC THÀNH ĐẠT 1

---------------------------

Số 01/2022

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Cần Thơ , ngày 31 tháng 03 năm 2022

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Cần Thơ

1. Tên cơ sở: NHÀ THUỐC THÀNH ĐẠT 1

Mã số thuế: 1801320973

Địa chỉ: 52 đường 17, khu vực 4, khu TĐC dự án NCĐT,, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Lưu Thành Trung

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 083075000057   ngày cấp: 14/07/2016   nơi cấp: cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và QLQG về Dân cư

Điện thoại cố định: 0919969192   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: Lưu Thành Trung

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 083075000057   ngày cấp: 14/07/2016   nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú & DLQG về Dân cư

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Các loại test nhanh COVID
2Các loại test, kit test, trang thiết bị chuẩn đoán in vitro
3Trang thiết bị y tế loại B, C, D khác

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Cần Thơ nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)