Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH MEKONG KIM CƯƠNG

---------------------------

Số 01/VBCB-MKC

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Cần Thơ , ngày 31 tháng 03 năm 2022

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Cần Thơ

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH MEKONG KIM CƯƠNG

Mã số thuế: 1801703239

Địa chỉ: 10 Trần Bạch Đằng, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Kiều Hoài Hưng

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 072084005366   ngày cấp: 14/09/2018   nơi cấp: Cục Trưởng Cục Cảnh Sát ĐKQL Cư Trú và DLQG về Dân Cư

Điện thoại cố định: 0919250190   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: Nguyễn Hồng Nam

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 074070000012   ngày cấp: 02/12/2019   nơi cấp: Cục Trưởng Cục Cảnh Sát QLHC về TTXH

Trình độ chuyên môn: Đại học

(2) Họ và tên: Hà Hoàng Ngọc Hương

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 334916168   ngày cấp: 20/05/2013   nơi cấp: CA Tỉnh Trà Vinh

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng

(3) Họ và tên: Kiều Hoài Hưng

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 072084005366   ngày cấp: 14/09/2018   nơi cấp: Cục Trưởng Cục Cảnh Sát ĐKQL CT và DLQG Về DC

Trình độ chuyên môn: Đại học

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Khẩu trang y tế
2Găng tay y tế

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Cần Thơ nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)