Hồ sơ đã công bố

BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG

---------------------------

Số 571/BVNTW-Dược

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hà Nội , ngày 31 tháng 03 năm 2022

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Hà Nội

1. Tên cơ sở: BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG

Mã số thuế: 0102158081

Địa chỉ: 18/879 La thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Trần Minh Điển

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 030006800010   ngày cấp: 10/04/2021   nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Điện thoại cố định: 0982222888   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Hà

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 011843331   ngày cấp: 15/08/2009   nơi cấp: công an thành phố hà nội

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

(2) Họ và tên: Dương Thị Thanh Tâm

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 012122966   ngày cấp: 13/09/2012   nơi cấp: công an thành phố hà nội

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

(3) Họ và tên: Phạm Thu Hà

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 162990440   ngày cấp: 29/08/2013   nơi cấp: Công an tỉnh Nam Định

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

(4) Họ và tên: Vũ Hồng Ngọc

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 034187002003   ngày cấp: 23/11/2015   nơi cấp: cục CSĐKQL cư trú

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

(5) Họ và tên: Nguyễn Thị Hoài Thu

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 034187005046   ngày cấp: 25/04/2021   nơi cấp: cục CSQLHC về TTXH

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

(6) Họ và tên: Nguyễn Thị Nga

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 012537600   ngày cấp: 13/06/2009   nơi cấp: công an thành phố hà nội

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Bộ kit test nhanh kháng nguyên Covid 19
2CÁc loại test, kit test, trang thiết bị y tế chẩn đoán In Vitro
3Các loại vật tư tiêu hao, Vật tư y tế, trang thiết bị y tế thuốc loại B,C,D

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Hà Nội nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)