Hồ sơ đã công bố

QUẦY THUỐC TÂY MINH QUANG

---------------------------

Số ND 98/2021 TT 40-41

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Lâm Đồng , ngày 01 tháng 04 năm 2022

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Lâm Đồng

1. Tên cơ sở: QUẦY THUỐC TÂY MINH QUANG

Mã số thuế: 5801456393

Địa chỉ: thôn 4 xã Đạ Kho huyện ĐẠạTẻh Tỉnh Lâm Đồng, Xã Đạ Kho, Huyện Đạ Tẻh, Tỉnh Lâm Đồng

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: huỳnh thị kiều oanh

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 052189002870   ngày cấp: 29/04/2021   nơi cấp: cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Điện thoại cố định: 0868270162   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: Huỳnh Thị Kiều Oanh

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 052189002870   ngày cấp: 29/04/2021   nơi cấp: CỤC CS QLHC VỀ TTXH

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ cao đẳng

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1bộ kit test nhanh kháng nguyên Sars- cov- 2

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Lâm Đồng nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)